Balancevest

BalanceWear® (Balancevest)

Balancevesten er udviklet af den amerikanske fysioterapeut Cindy Gibson-Horn. Cindy er neurologisk fysioterapeut og har siden årtusindskiftet beskæftiget sig med udviklingen af BalanceWear®.

Balancevesten er et redskab til neurologiske patienter, der lider af balanceproblemer. Vi ved, at neurologiske patienters (Sclerose, Parkinson, Ataksi, Dystopni etc.) balancebesvær påvirker deres aktivitetsniveau og deltagelse, og herigennem mindsker livskvalitet og livsglæde.

Vesten faciliterer kroppens naturlige balanceorganer, således at informationen til nervesystemet øges og medfører en potentiel bedring af patientens balance.

Det afgørende for hvorvidt vesten hjæper dig, er en undersøgelse med test og retest hos vores certificerede fysioterapeut Trille. Undersøgelsen forventes at tage ca. 90 min. og koster 1200 kr.
En efterfølgende tilpasning af vesten koster 900 kr.