Psykolog

Psykolog

Tilskud til betaling af psykologsamtaler:
Psykologerne har ydernummer til den offentlige sygesikring. Det betyder at du kan få tilskud til betalingen af 12 psykologsamtaler, hvis du har en henvisning fra din alment praktiserende læge.

Personer med depression eller angst kan få to lægehenvisninger på hver 12 psykologsamtaler, dvs. i alt 24 samtaler.

18-21 årige unge med depression eller angst kan med lægehenvisning gratis få to lægehenvisninger på hver 12 psykologsamtaler, dvs. i alt 24 psykologsamtaler.

Man kan få henvisning til psykolog ved følgende problematikker:
• røveri-, volds- og voldtægtsofre
• trafik- og ulykkesofre
• pårørende til alvorligt psykisk syge personer
• personer ramt af en alvorligt invaliderende sygdom
• pårørende til personer, der er ramt af en alvorligt invaliderende sygdom
• pårørende ved dødsfald
• personer, der har forsøgt selvmord
• kvinder, der får foretaget provokeret abort efter 12. graviditetsuge.
• personer, der inden det fyldte 18. år har været ofre for seksuelle overgreb
• personer med let til moderat depression
• personer, der lider af let til moderat angst eller OCD