Uddannelsesklinik

Uddannelsesklinik

Vi er en uddannelsesinstitution og har derfor fysioterapeutstuderende i klinikken. Vi samarbejder med UCC Nordsjælland og har fysioterapeutstuderende i deres to lange praktikker under den afsluttende del af uddannelsen. De studerende er under supervision af vores kliniske vejleder. De afslutter her på klinikken den endelige kliniske eksamen. Ved behandling hos de studerende bliver der afsat ekstra tid til behandlingen.