Ny patient?

Praktiske oplysninger

Du kan som patient modtage behandling både med og uden henvisning hos os.

Sundhedskortet skal fremvises inden hver behandling, det gælder som elektronisk underskrift til den offentlige sygesikring.

HUSK at medbringe et lagen. Der kan også købes et lagen hos os for kr. 30,-

Ved første konsultationen bliver der foretaget en yderst grundig undersøgelse for at afdække dit problem, og du vil herefter få en fysioterapeutisk vinkel på diagnosen. Herefter opstilles en behandlingsplan, således at du er indforstået med behandlingen.

En behandling kan spænde vidt over træning, udspænding, mobilisering, øvelser, massage, information og vejledning.

Hvis du er forhindret i at fremmøde skal du senest kl. 9:00 samme dag melde afbud. Ellers vil der blive pålagt et udeblivelsesgebyr på kr. 280,-

Personer med kroniske lidelser kan efter nærmere fastlagte regler få vederlagsfri behandling og træning. Tal med din læge om dette.